+47 37 09 74 74

Tak-over-tak

Vedlikehold av boligriggen Haven

Isolasjon og kapsling

StS Fagstillas AS leverer tjenester innen stillas, overflatebehandling, isolasjon og kapsling.

Med leveranser både til private og industri blir vi hele tiden utfordret med hensyn til fleksibilitet, nytenking og forutsigbarhet. Våre ansatte har lang erfaring og løser så vel store som små utfordringer med kundens behov i fokus. Som IA-bedrift tar vi også samfunnsansvar.

Godt HMS-arbeid over tid gjør at vi leverer med sikkerhet for ansatte, kunder og materiell.

Stillas

Vi påtar oss alle typer stillasoppdrag og disponerer materiell til ulike formål. Du kan også leie utstyr.

Les mer …

Overflatebehandling

Tjenester innen denne disiplinen leveres i all hovedsak til verfts- og petrokjemisk industri.

Les mer …

Isolasjon og kapsling

Isolasjon og kapsling leveres også i all hovedsak til verfts- og petrokjemisk industri.

Les mer …

STS Fagstillas er månedens bedrift i Agder april 2019. Daglig leder Nils Olaf Evensen (til venstre) og avdelingsleder for kurs og kompetanse Øistein Lorentsen i STS Fagstillas lykkes med å få mange nye ungdommer inn i arbeidslivet. – Vi har et engasjement både for den enkelte og for bransjens rekrutteringsbehov, understreker de.

Les mer …