Referanser

StS leverer et bredt spekter av tjenester til offshore og landbasert industri. Vi er Norges desidert største aktør innen stillas, og vi er pionerer innen tilkomstteknikk. I tillegg tilbyr vi et omfattende program innen korrosjonsbeskyttelse, brannisolering, tildekking og vårt patenterte Flexi Overtrykksystem arbeidshabitat.

Vi har langsiktige kundeforhold til flere ledende aktører i norsk inustri. Takket være StS' betydelige erfaring og solide renomé, har vi fått oppdrag fra alle verdenshjørner - fra Storbritannia og Australia til Bahrain og Singapore.

Foruten kontinuerlige leveranser til lokalmarekedet, har vi levert - og leverer tjenester og utstyr til aktører som:

ABB, Aker Kværner Offshore Partner, Aker Stord, CCB, Hydro, Prosafe, Statens Vegvesen, WestCon med flere.

Innen våre fagfelt har vi gjennomført kurs med varighet fra 2-3 dager til 30 uker. Vi tilbyr opplæring til privat- og bedriftsmarkedet såvel som til offentlige etater som NAV Aust-Agder og NAV Vest-Agder.


Referanseliste

Les mer