Isolering

StS er en av Norges fremste spesialentreprenører innen isolering og foretar spesialisolering for olje- og gassindustrien, shipping, byggebransjen og industrianlegg.


Våre valg av isoleringsløsninger er nøye tilpasset oppdragets utfordring - våre motiverte fagarbeidere har et velfortjent renommé om å være kreative og løsningsorienterte. StS utfører alle typer isolering både på land og offshore.

StS utfører i dag alt isoleringsarbeid på en rekke offshoreinstallasjoner og flere raffinerier. Vi har også større og mindre arbeidsoppdrag ved landbaserte baser og verksteder rundt omkring i Norge. Eksempler på dette er innredningsarbeid og isoleringsarbeid i tilknytning til ombygging av ventilasjonssystemer.

Vi utfører selv all nødvendig tilstandsanalyse og engineering i tilknytning til isolering. Vår prosjekteringsgruppe vil finne optimale løsninger for et hvert behov innen isoleringsfaget.

Alt isoleringsarbeid blir utført av sertifiserte fagfolk med lang erfaring. StS sørger for at alt arbeid utføres og dokumenteres i samsvar med oppdragsgiverens styringssystemer og HMS-rutiner. For å sikre at isoleringen har så lang levetid som mulig, er StS kompromissløs når det gjelder kvalitetssikring.StS tilbyr:

  • Isolering mot varme, kulde og akustikk
  • Brannisolering
  • Branngjennomføringer
  • Kapsling/mantling av rør og tanker
  • Prefabrikering av kapsel/mantling
  • Platekledning
  • Polyuretan skumming
  • Innredning av skip og offshoreinstallasjoner
  • Engineeringtjenester


Kontakt:  Nils Evensen    nils.olaf.evensen@sts-fagstillas.no