Overflatebehandling

StS Fagstillas AS har blitt en betydelig aktør innen overflatebehandling i sørlandsregionen. Avdelingen retter virksomheten hovedsakelig mot petrokjemisk industri og skipsindustri samt brovedlikehold.

Bedriften har siden starten lagt stor vekt på å utarbeide rutiner og prosedyrer som er i tråd med de til enhver tid gjeldende påbud, forskrifter og spesifikasjoner, hvorav NORSOK-standarden er den mest sentrale.

Avdelingen disponerer i dag en stor og moderne utstyrspark.

I vårt nyoppførte administrasjonsbygg med tilhørende verksted- og kursfasiliteter gjennomføres bl.a. intern opplæring av våre ansatte innen våre kjernevirksomheter, overflatebehandling - stillas - tilkomst - rigg - isolering.

StS Fagstillas er godkjent som opplæringsbedrift.

Avdelingen for overflatebehandling sysselsetter i dag ca. 40 overflatebehandlere i sørlandsregionen og gjennom StS gruppen ca. 200 offshoreansatte overflatebehandlere.

StS Fagstillas tilbyr følgende tjenester innen overflatebehandling:

  • Blåserensing
  • Sprøytemaling
  • Metallisering
  • Tank coating
  • UHT vanjetting
  • Passiv brannbeskyttelse

 

Kontaktpersoner:

Bjørn Atle Hansen
Avd.leder
tlf. 40 40 12 92
mail: mailto:bjorn.atle.hansen@sts-fagstillas.no

Nils O. Evensen             
Daglig leder   
tlf. 40 40 12 90         
mail: nils.olaf.evensen@sts-fagstillas.no