Stillas

I løpet av 25 år i bransjen har StS Fagstillas vokst til å bli Sørlandets største stillasbedrift. I årene har StS Fagstillas samlet storerfaring som vi har tatt vare på og som har gjort at vi har et renommè for å være fagmessig ledende innen bransjen. Siden oppstarten i 1989 har vi utført mer en 1.000.000 timer innen stillas og stillasrelaterte tjenester.

StS Fagstillas beskjeftiger i dag 60 stillasmontører hvorav 20 hovedsakelig har sørlandsregionen som arbeidsområde, resterende personell deltar i de store petrokjemiutbyggingene på Aukra og Melkøya.

Vi har opparbeidet oss en unik erfaring og kan påta oss alle typer oppdrag uansett størrelse og vanskelighetsgrad. StS Fagstillas har i mange år vært en verdifull støttespiller for våre oppdragsgiveres planlegging med hensyn til tilkomstløsninger, mengdeberegning og vektkalkulasjon.

I tillegg til tradisjonelle stillastjenester kan vi også tilby tilkomstteknikere (TT) for spesielle oppdrag. Et spennende nisjeprodukt med høyt kvalifiserte operatører hvor tjenestene blir utført i klatrelag, som oftest representert med en sikringsleder og to operatører.

Gjennom StS gruppen er selskapet sertifisert i h.h.t. SOFT 3 regelverk, noe som både gir oss mulighet til å utdanne instruktører og operatør samt selvstendig utførte oppdrag. Det bør merkes at tilkomstteknikk brukes kun i tilfeller hvor vi ser en bedre løsning for kundene enn andre tradisjonelle tilkomstmetoder.

StS Fagstillas utnytter de fordelene aluminiumsutstyr gir både med hensyn til effektivitet i arbeidsoperasjonene og ved reduserte slitasjeskader på vårt personell. Vi benytter kun aluminiumssystemer på alle våre oppdrag.Fasader
Fasadevirksomheten omfatter tilkomstoppdrag for bygg- og anleggsbransjen. Våre kunder har i flere år erfart at det er god økonomi i en sikker og skreddersydd tilkomstløsning. Derfor har StS Fagstillas blitt en nøkkelleverandør til store og små prosjekter innen bygg- og anlegg. Også den enkelte huseier benytter seg av våre tjenester når de har behov for trygg tilkomst i forbindelse med vedlikehold. StS Fagstillas har gjennom årene kledd nær på en million kvadratmeter med fasader.

Vårt fortrinn er fornuftige priser og det beste utstyret - kombinert med god service og fleksibilitet.

StS Fagstillas leverer og monterer:

  • Industristillas
  • Fasadestillas
  • Rullestillas
  • Arbeidsplattformer
  • Takheiser
  • Tildekking

Kontaktpersoner:

 

Bjørn Atle Hansen 
Avd.leder stillas
tlf. 40 40 12 92
bjorn.atle.hansen@sts-fagstillas.no

Dag Svantesen                  
Fagansvarlig stillas
tlf. 40 40 12 91
dag.svantesen@sts-fagstillas.no


Svein Thore Hansen
Stillasformann
tlf. 90014055
svein.thore.hansen@sts-fagstillas.no