Velkommen til STS Fagstillas

Riggerkurs gjennomføres i uke 46-47

Stillaskurs §17-4 gjennomføres i uke 48-49-50 

 

NYTT REGELVERK FRA 01.01.2016

Forskriften finner du her. Info om opplæringskrav og kursplaner for våren finner du her.


Endringene i regelverket får betydning for alle som skal montere / demontere / endre / godkjenne stillas. Det stilles også krav til opplæring for brukere av stillas.

En viktig endring i regelverket er kravene til opplæring. Disse varierer nå avhengig av stillasets høyde.

Med øverste stillasgulv fra 2 - 5m høyde: 7,5t teori og 7,5t praksis

Med øverste stillasgulv fra 5 - 9m høyde: 15t teori og 15t praksis

Med øverste stillasgulv over 9m høyde: 36t teori og 72t praksis (full pakke).

 

NB! For ethvert stillas som ikke bygges etter leverandørens standard monteringsveiledning kreves "full pakke". Dette gjelder uansett høyde på stillaset.

 

StS Fagstillas har lang erfaring både som profesjonell stillasbedrift og som kursleverandør. Ta kontakt for ytterligere informasjon.